Gå til hovedindhold

Skolebestyrelsen

Tranbjergskolen har en stærk og engageret skolebestyrelse.

 • Læs op

Indhold

  Bestyrelsen består af syv forældrerepræsentanter samt to suppleanter, to medarbejderrepræsentanter og to elevrådsrepræsentanter, skoleleder og viceskoleleder. De to sidste fungerer som skolebestyrelsens sekretærer.

  Skolebestyrelsen har tre fokuspunkter:

  1. At varetage det lovpligtige tilsyn med skolens drift.
  2. At være med til at udvikle skolen.
  3. At inddrage forældregruppen mest muligt.

  Som et eksempel på øget forældreinddragelse har skolebestyrelsen taget initiativ til støtteforeningen Tranbjergskolens Venner og forældreorganisationen TiT (Trivsel i Tranbjerg).

  Skolebestyrelsen holder møde en gang om måneden. På to af møderne deltager SFO forældrerådet. 

  Der er valg til skolebestyrelsen hvert andet år. Man vælges for en fireårig periode.

  Forældrerepræsentant

  Pouel Ulrich Værnholt Thomsen

  Skolebestyrelsen på Tranbjergskolen

  Telefon: 24599090

  E-mail: pouelv@gmail.com

  Forældrerepræsentant

  Signe Storgaard

  Skolebestyrelsen på Tranbjergskolen

  Telefon: 51922678

  E-mail: signegd@gmail.com

  Forældrerepræsentant

  Christian Fredsbo

  Skolebestyrelsen på Tranbjergskolen

  Forældrerepræsentant

  Jonas Kalsgaard Lynggaard

  Skolebestyrelsen på Tranbjergskolen

  Forældrerepræsentant

  Kim Mikkelsen

  Skolebestyrelsen på Tranbjergskolen

  Forældrerepræsentant

  Jesper Eriksen

  Skolebestyrelsen på Tranbjergskolen

  Forældrerepræsentant

  Anne Sofie Kvisgaard Kristensen

  Skolebestyrelsen på Tranbjergskolen

  1. Suppleant - Forældrerepræsentant

  Tanja Elkjær Kristiansen

  Skolebestyrelsen på Tranbjergskoeln

  2. suppleant - Forældrerepræsentant

  Kasper Savskov Runager

  Skolebestyrelsen på Tranbjergskolen

  Telefon: 72203505

  E-mail: Runager@gmail.com Runager@gmail.com

  3. Suppleant - Forældrerepræsentant

  Trine Rimmer Refsgaard

  Skolebestyrelsen på Tranbjergskoeln

  Medarbejderrepræsentant

  Martin Østersø

  Skolebestyrelsen på Tranbjergskolen

  Medarbejderrepræsentant

  Line Nielsen

  Skolebestyrelsen på Tranbjergskolen

  Skoleleder

  Birgitte Agersnap

  Tranbjergskolen

  Telefon: 20 14 84 52

  E-mail: agbi@aarhus.dk

  Pædagogisk leder og viceskoleleder (5.-6. årgang, specialklasser)

  Simon Fenger

  Tranbjergskolen

  Telefon: 41 85 72 88

  E-mail: sif@aarhus.dk

  2023-2024

  2022-2023

  2021-2022

  2020-2021

  2019-2020

  2018-2019

  2017-2018

  Skolebestyrelsens formål er at sikre forældre og medarbejdere indflydelse på principperne for skolens daglige virke.

  Skolebestyrelsen skal endvidere bidrage til, at der opnås det bedst mulige samarbejde mellem forældre, medarbejdere og skolens ledelse.

  Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, der er fastsat af byrådet.

  Skolebestyrelsens kompetence i henhold til folkeskolelovens § 44 er:

  • At føre tilsyn med skolens virksomhed
  • At fastsætte principper for skolens virksomhed
  • At godkende skolens budget indenfor de økonomiske rammer, der er fastsat for skolen.
  • At godkende undervisningsmidler og fastsætte ordensregler
  • At godkende, inden for de fastsatte retningslinier, om voksne skal kunne deltage i folkeskolens undervisning og fastsætte principper herfor
  • At godkende, inden for de fastsatte retningslinier, om skolens virksomhed skal omfatte kulturcenteraktiviteter og fastsætte principper herfor
  • At udarbejde forslag til byrådet om skolens læseplaner
  • At afgive udtalelse om forsøgs- og udviklingsarbejde i det omfang, det overskrider de mål og rammer, som byrådet har fastsat
  • At træffe beslutning om, hvorvidt der skal oprettes en madordning på skolen, herunder i skolefritidsordningen, hvis byrådet har truffet beslutning om, at der kan tilbydes madordninger, og fastsætte principper for madordningen inden for de rammer, som byrådet har fastsat
  • At afgive udtalelse om ansættelse af skolens ledere, lærere og pædagoger. Udtalelsen omfatter ikke tilfælde, hvor ledere og lærere forflyttes uansøgt
  • At afgive udtalelser og stille forslag til kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører den pågældende skole
  • At afgive udtalelse om alle spørgsmål, som byrådet forelægger den

  Skolebestyrelsen beslutter principperne for anvendelse af tildelte rådighedsbeløb.

  Skolelederen administrerer anvendelsen af de tildelte rådighedsbeløb inden for de i byrådet fastsatte økonomiske rammer og øvrige retningslinier.

  Skolebestyrelsen beslutter, om der skal være medarbejderrepræsentanter i klasserådene, og om medarbejdere i skolefritidsordningen skal være medlem af SFO-forældrerådet.

  Skolebestyrelsen forpligtes til at afholde to møder om året med SFO-forældrerådet, og der skal udarbejdes en samarbejdsaftale mellem skolebestyrelsen og SFO-forældrerådet.

  Skolebestyrelsen udpeger kontaktpersoner til klasserådene.

  Sidst opdateret: 2. juli 2024