Opgaver

Forældrerådets hovedopgaver er dels at medvirke til at sikre et godt og dynamisk samarbejde med SFO’ens fritidspædagogiske leder og personale, hvor formålet er at skabe de bedst mulige forudsætninger for børnenes trivsel, læring og udvikling, dels at formidle forældresynspunkter. Opgaven løses i samarbejde med Tranbjergskolens skolebestyrelse.

Testimonial fra forældrerådsmedlem:

»Fedt at have medindflydelse på mine børns skoleliv«
Jeg har været medlem af SFO-forældrerådet, siden mit ældste barn startede i 0. klasse. Jeg synes, det er en rigtig god måde at være tættere på livet i SFO’en og have medindflydelse på alt fra de fysiske rammer til de pædagogiske værdier. Som repræsentant for SFO-forældrerådet har jeg også siddet med til ansættelsessamtaler og derved haft en stemme i forhold til ansættelse af nye medarbejdere. Så selvom vi hygger os i SFO-forældrerådet og har fokus på det sociale, er det ikke en ”kageklub”, og jeg vil bestemt anbefale andre forældre at blive medlem.
Christian Øls Fredsbo, medlem af SFO-forældrerådet og skolebestyrelsen på Tranbjergskolen, far til to børn i 2. og 4. klasse.

Valg

Der afholdes valg til forældrerådet hvert år inden den 1. oktober. Medlemmer af forældrerådet for skoleåret 2022-23:

 • Jette Holdt Just (Casper 3B, Niklas 0C) - Formand
 • Sarah Krag Pedersen (Villads i 0C og Marius 3A) - Næstformand
 • Lise Frost Nielsen (Alberte 1A og Filipa 3A)
 • Anne Mathiasen (Frederik 1D og Magnus 3A)
 • Christian Øls Fredsbo (Klara 2A) – sidder også i skolebestyrelsen
 • Mads Vaarby Sørensen (August 3D)
 • Laura Cordes Felby (Alberte 0C, Valdemar 3C)
 • Helene Lantz (Emil 0A)
 • Solveig Høi (Frederik 3A og Christine 0E)
 • Hanne Colding (medarbejderrepræsentant)
 • Henrik Rønde Ottosen (medarbejderrepræsentant)

Benny Thøisen, pædagogisk leder, tlf.: 41855338, mail: bentho@aarhus.dk 

Læs mere

Du kan læse en vejledning til arbejdet i SFO-forældreråd i Aarhus Kommune her: