Opgaver

Forældrerådets hovedopgaver er dels at medvirke til at sikre et godt og dynamisk samarbejde med SFO’ens fritidspædagogiske leder og personale, hvor formålet er at skabe de bedst mulige forudsætninger for børnenes trivsel, læring og udvikling, dels at formidle forældresynspunkter. Opgaven løses i samarbejde med Tranbjergskolens skolebestyrelse.

Valg

Der afholdes valg til forældrerådet hvert år inden den 1. oktober. Medlemmer af forældrerådet for skoleåret 2020-21:

1.A: Anne Mathiasen mathiasen.anne@gmail.com

1.A: Sarah Kragh Pedersen zarah_kp@hotmail.com

1.B: Jette Holdt Just jettejust@gmail.com

1.C: Annette Fischer Mortensen Annette.fischer.madsen@gmail.com

1.D: Mads Vaarby Sørensen skaldemads@hotmail.com

2.A: Christian Øls Fredsbo chr.fredsbo@gmail.com

3.Z og 4.B: Hanne Sørensen hanne.sorensen@pc.dk

Henrik Rønde Ottesen, medarbejderrepræsentant

Hanne Colding, medarbejderrepræsentant

Bo Løvschall Jensen, pædagogisk leder, tlf.: 41854816, mail: jlbo@aarhus.dk

Læs mere

Du kan læse mere om SFO-forældrerådets generelle arbejde og principper.

Og du kan læse en vejledning til arbejde i SFO-forældreråd i Aarhus Kommune.