Tranbjergskolen er en folkeskole på to matrikler med en indskolingsafdeling med elever fra 0.-5. årgang og en udskolingsafdeling med elever fra 6.-10. årgang. På begge matrikler har vi modtagelsesklasser.

Indskolingen har et stærkt samarbejde med dagtilbuddet, og udskolingen bl.a. fokus på elevernes videre uddannelse. Personalet er specialiseret, så de underviser i deres linjefag, og så de matcher elevgrundlaget.

Tranbjergskolen er lokalsamfundets skole, og det gav et stærkt fællesskab i Tranbjerg, da byens to skoler blev fusioneret til én skole i 2012.

Vi arbejder med forældreinddragelse såvel i skolebestyrelsesregi som i vores særlige forældreorganisation TiT (Trivsel for alle i Tranbjerg), hvor alle forældre har en særlig rolle i fællesskabet.

Fakta om Tranbjergskolen

Tranbjergskolen blev til én skole på to matrikler i 2012, da den tidligere Tranbjerg Skole og Grønløkkeskolen blev lagt sammen.

  • På Kirketorvet ligger vores indskolingsafdeling for 0. – 5. årgang, hvor SFO’en også hører til.
  • På Grønløkke Allé ligger udskolingsafdelingen for 6. – 10. årgang og klub.
  • Skolen har en af kommunens 10. klasses afdelinger og et varierende antal modtagelsesklasser.
  • Vi har ca. 1.000 elever fordelt på 50 klasser.
  • Vi har ca. 140 medarbejdere fordelt på lærere, pædagoger, teknisk og administrativt personale og ledelse.

Vores omgivelser og fysiske rammer

I forbindelse med sammenlægningen i 2012 blev en del af skolen renoveret, så der på Kirketorvet bl.a. er et stort, lyst og funktionelt læringscenter/bibliotek og nyt læringsrum for håndværk og design. Skolen har desuden renoveret mange af elevtoiletterne. På Grønløkke arbejder vi med at skabe et godt ungdomsmiljø i samarbejde med UngiAarhus.

Få meter fra Tranbjergskolens indskolingsafdeling ligger Naturcenter Tranbjerg, som er et fælles læringscenter. Her deltager eleverne i forskellige aktiviteter og projekter, fx som en del af undervisningen i Natur/teknologi.

Skolen ligger i et attraktivt område af Aarhus, der tiltrækker mange børnefamilier, og elevgrundlaget er derfor stigende.