Gå til hovedindhold

Om skolen

Et fælles fokus for hele skolen er at udvikle fagligt dygtige elever, der trives.

 • Læs op

Indhold

  Tranbjergskolens vision er at være den foretrukne skole for distriktets børn, og at skolen udvikler fagligt dygtige elever, der trives.

  Børnene skal opleve en rød tråd gennem deres skoleforløb på Tranbjergskolen. Vores mål er, alle børn bliver så dygtige, de kan og er i høj trivsel i skolens trygge rammer.

  Tranbjergskolen er en folkeskole på to matrikler. På Kirketorvet har vi vores indskolingsafdeling med elever fra 0.-4. årgang og SFO, og på Grønløkke har vi udskolingsafdelingen med elever fra 5.-9. årgang og klub. Vi har specialklasser på begge afdelinger og modtagelsesklasser på afdeling Grønløkke.

  Indskolingen har et tæt samarbejde med dagtilbuddet om overgangen til skole, og udskolingen har bl.a. fokus på elevernes videre uddannelse. Lærerne er specialiserede, så de underviser i deres linjefag, og så de matcher de elever, vi har.

  Tranbjergskolen er lokalsamfundets skole, og vi arbejder med forældreinddragelse både i skolebestyrelsesregi og i vores særlige forældreorganisation TiT (Trivsel for alle i Tranbjerg), hvor alle forældre har en særlig rolle i fællesskabet.

  Vores fysiske rammer og omgivelser

  En stor del af skolen er blevet renoveret igennem de seneste år. På Kirketorvet har vi bl.a. et stort, lyst og funktionelt læringscenter/bibliotek og et moderne læringsrum for håndværk og design. Skolen har desuden renoveret mange af elevtoiletterne og to fælles kantinerum, ligesom gulve, ventilation og inventar er skiftet ud. På vores udeområder har vi multibane, pannabane, bordtennis, hængekøjer og flere fine legepladser med gynger, klatrestativer mv. På Grønløkke har vi desuden et godt ungdomsmiljø i samarbejde med UngiAarhus.

  Få meter fra Tranbjergskolens indskoling ligger Naturcenter Tranbjerg, som er et fælles læringscenter. Her deltager eleverne i forskellige aktiviteter og projekter, fx som en del af undervisningen i natur/teknologi.

  Skolen ligger i et attraktivt område af Aarhus, der tiltrækker mange børnefamilier, og elevgrundlaget er derfor stigende.

  Vores værdigrundlag

  Det er et lovkrav at have et værdigrundlag på en skole, som beskriver værdier og sætter ord på, hvad der er god adfærd på en skole.

  Vi har besluttet fire værdier, som udgør vores værdigrundlag på Tranbjergskolen:

  Respekt – Tryghed – Fællesskab – Nysgerrighed

  Gennem en inddragende proces nåede vi frem til at fremhæve disse værdier som dem, der skal leve på skolen imellem os på skolen. Det næste, vi vil gøre, er at beskrive hvilke handlinger, der er med til at værdierne lever og er synlige på skolen.

  Vi starter dette arbejde op i august 2024 sammen med lærerne, pædagogerne og elevrådene. Skolebestyrelse og SFO-forældrerådets bidrag bliver også inddraget.

  Ordensregler

  Er under udarbejdelse.

  Fakta om Tranbjergskolen

  • Vi har ca. 1.000 elever fordelt på to matrikler.
  • Vi har ca. 140 medarbejdere fordelt på lærere, pædagoger, teknisk og administrativt personale og ledelse.
  Sidst opdateret: 8. juli 2024