Det arbejde understøtter vi f.eks. ved at:

  • Pædagogerne har en aktiv rolle i undervisningen i indskolingen.
  • De større elever har venskabsordninger med de yngre elever, for eksempel er elever på mellemtrinet legepatrulje og ’læseheste’ for de mindre børn.
  • I både indskoling og udskoling holder vi fællessamlinger og fagdage, hvor vi arbejder på tværs af klasser.
  • Forældrene har en aktiv rolle i at styrke fællesskabet og elevernes sociale udvikling og trivsel via vores forældreorganisation TiT (Trivsel for alle i Tranbjerg). Læs mere om TiT i pjecen her.

Hvis et barn har særlige udfordringer, samarbejder vi med forældrene og PPR (PædagogiskPsykologiskRådgivning).

I vores antimobbestrategi har vi konkrete anvisninger, som vi bruger, hvis fællesskabet udfordrer. Du kan læse strategien her.