Praktik hos os giver dig mulighed for at arbejde med forskellige nye aktiviteter og prøve teorier af med vejledning fra din praktikvejleder. Når du har fået tildelt plads hos os, kontakter du én af de to praktikkoordinatorer, som står anført i praktikbeskrivelsen, for at aftale et besøg på skolen.

Lærerstuderende i praktik

Vi tilbyder praktikplads fra 1.-10. klasse og i modtagelsesklasser for lærerstuderende tilknyttet VIA.

Inden din praktikstart forventer vi, at du har orienteret dig i skolens uddannelsesplan:

Vi tilbyder et studie- og praksismiljø, hvor lærerstuderende kan gøre erfaringer og knytte teori og praksis sammen. I praksis på skolen har de lærerstuderende mulighed for at møde hele lærerarbejdets mange forskellige og spændende opgaver. De lærerstuderende vil blive mødt af lærere/kolleger, der vil tage medansvar for de lærerstuderendes praktikstudie på skolen.

Lærerne vil være interesserede i dialog og sparring med de lærerstuderende, hvilket kan være medvirkende til også at kvalificere deres egen praksis. I praktikken vil lærerstuderende blive betragtet som kolleger.

Pædagogstuderende i praktik i børnehaveklassen og SFO

Vi tilbyder praktikplads i børnehaveklassen for dig, der er 1. års studerende på VIA med start efter sommerferien. Alle øvrige studerende tilbydes praktikplads i SFO. Dette gælder også PA-studerende.