Velkommen i Tranbjergskolens SFO

I Tranbjergskolens SFO har vi ca. 400 dejlige børn i SFO'en, så der er mange muligheder for at knytte venskaber og lege på kryds og tværs, når skoledagen slutter.

I hverdagen skaber vi aktiviteter inden for bevægelse, kreative værksteder og inde- og udeliv. Alt det kan lade sig gøre, fordi SFO’en råder over et stort areal – legepladser, boldbaner, svømmehal, skolegårde, bålsteder og gymnastiksal. Vi bruger også skolens faglokaler.

Et lille udsnit af vores aktivitetstilbud tæller bl.a.:

 • Sport, spil og leg - inde og ude
 • Udeliv
 • Båldage
 • Kreative aktiviteter
 • Svømning
 • Spilledage
 • Projektuger
 • Aftenåbning med overnatning på udvalgte dage (for 3. kl.)
 • Ture ud af huset
 • Madlavning og bagning
 • Fri leg på børnenes præmisser, men med voksen guidning

Vores værdier og mål

I Tranbjergskolens SFO er vi i vores daglige arbejde fokuseret på både at udvikle det enkelte barn og skabe stærke fællesskaber. Derfor:

 • Udfordrer vi dit barn, så det bliver dygtigere med hovedet, kroppen og hjertet.
 • Giver vi alle børn udfordringer i trygge rammer og gør dem mere robuste.
 • Hjælper vi dit barn med at skabe gode relationer til jævnaldrende og voksne.
 • Tilbyder vi børnene aktiviteter og legetilbud, som udvikler fantasien og giver smil på læben.

Forældresamarbejde - en væsentlig del af SFO’ens fortsatte udvikling

Vi prioriterer et tæt samarbejde med jer forældre, så vi fortsat kan udvikle og forbedre SFO’en til gavn for børnenes trivsel. Derfor er vi meget lydhøre over for jeres ideer og holdninger til SFO’en, og I skal ikke tøve med at tage kontakt til os.

Vi har desuden et SFO-forældreråd bestående af frivillige forældre fra alle indskolingens årgange samt nogle af pædagogerne fra SFO’en. Vi mødes ca. 6 gange årligt, hvor vi drøfter aktuelle emner. Læs mere om forældrerådet her, hvor du også finder referater fra møderne.

Har du lyst til at blive en del af SFO-forældrerådet, er du velkommen til at kontakte pædagogisk leder Benny Thøisen, bentho@aarhus.dk, tlf. 41855338.

Rent praktisk

Alle børn, der går i 0. – 3. klasse på Tranbjergskolen, har mulighed for at blive tilmeldt SFO’en.

Vi holder til i indskolingsafdelingen på afdeling Kirketorvet i Tranbjerg. Her er du og dit barn meget velkomne til at besøge os i hverdagene og høre mere om livet i Tranbjergskolens SFO.

Åbningstider

SFO'en åbner på hverdage kl. 6.30 og lukker kl. 17.00 - undtagen fredag, hvor vi lukker kl. 16.30. ”Morgenbørn” sender vi i skole kl. 7.50. Vi har åbent på alle skolefridage i samme tidsrum.

I weekender og på helligdage har SFO'en lukket.

Ferie

SFO’en holder åbent i skolernes ferie i samme tidsrum som på hverdage, se ovenfor.

Her blander vi børnene på tværs af årgangene (0.-3. klasse), hvilket giver god anledning til at knytte nye venskaber. Derudover er der i ferierne færre børn, så vi gør meget ud af at hygge lidt ekstra med fx film & popcorn, tage på flere ture og andre “særlige privilegier”.

Priser

Vi følger Aarhus Kommunes takst for SFO. Du finder de aktuelle priser her.

Telefon nr.

Afdeling 0. kl.: 3091 4351
Afdeling 1. kl.: 4011 2821 
Afdeling 2. kl.: 3091 4485
Afdeling 3. kl.: 4015 2823

Pædagogisk leder Benny Thøisen: 41 85 53 38
Fritidspædagogisk leder Anders Møller: 29 20 42 11