Gå til hovedindhold

SFO

Skal dit barn gå i SFO?

 • Læs op

Indhold

  Velkommen i Tranbjergskolens SFO

  I Tranbjergskolens SFO har vi ca. 400 dejlige børn i SFO'en, så der er mange muligheder for at knytte venskaber og lege på kryds og tværs, når skoledagen slutter.

  I hverdagen skaber vi aktiviteter inden for bevægelse, kreative værksteder og inde- og udeliv. Alt det kan lade sig gøre, fordi SFO’en råder over et stort areal – legepladser, boldbaner, svømmehal, skolegårde, bålsteder og gymnastiksal. Vi bruger også skolens faglokaler.

  Et lille udsnit af vores aktivitetstilbud tæller bl.a.:

  • Sport, spil og leg - inde og ude
  • Udeliv
  • Båldage
  • Kreative aktiviteter
  • Svømning
  • Spilledage
  • Projektuger
  • Aftenåbning med overnatning på udvalgte dage (for 3. kl.)
  • Ture ud af huset
  • Madlavning og bagning
  • Fri leg på børnenes præmisser, men med voksen guidning

  Vores værdier og mål

  I Tranbjergskolens SFO er vi i vores daglige arbejde fokuseret på både at udvikle det enkelte barn og skabe stærke fællesskaber. Derfor:

  • Udfordrer vi dit barn, så det bliver dygtigere med hovedet, kroppen og hjertet.
  • Giver vi alle børn udfordringer i trygge rammer og gør dem mere robuste.
  • Hjælper vi dit barn med at skabe gode relationer til jævnaldrende og voksne.
  • Tilbyder vi børnene aktiviteter og legetilbud, som udvikler fantasien og giver smil på læben.

  Læs mere om SFO'en i pjecen her:

  Forældresamarbejde - en væsentlig del af SFO’ens fortsatte udvikling

  Vi prioriterer et tæt samarbejde med jer forældre, så vi fortsat kan udvikle og forbedre SFO’en til gavn for børnenes trivsel. Derfor er vi meget lydhøre over for jeres ideer og holdninger til SFO’en, og I skal ikke tøve med at tage kontakt til os.

  Vi har desuden et SFO-forældreråd bestående af frivillige forældre fra alle indskolingens årgange samt nogle af pædagogerne fra SFO’en. Vi mødes ca. 6 gange årligt, hvor vi drøfter aktuelle emner. Læs mere om forældrerådet her, hvor du også finder referater fra møderne.

  Har du lyst til at blive en del af SFO-forældrerådet, er du velkommen til at kontakte pædagogisk leder Benny Thøisen, bentho@aarhus.dk, tlf. 41855338.

  Rent praktisk

  Alle børn, der går i 0. – 3. klasse på Tranbjergskolen, har mulighed for at blive tilmeldt SFO’en.

  Vi holder til i indskolingsafdelingen på afdeling Kirketorvet i Tranbjerg. Her er du og dit barn meget velkomne til at besøge os i hverdagene og høre mere om livet i Tranbjergskolens SFO.

  Åbningstider

  SFO'en åbner på hverdage kl. 6.30 og lukker kl. 17.00 - undtagen fredag, hvor vi lukker kl. 16.30. ”Morgenbørn” sender vi i skole kl. 7.50. Vi har åbent på alle skolefridage i samme tidsrum.

  I weekender og på helligdage har SFO'en lukket.

  Ferie

  SFO’en holder åbent i skolernes ferie i samme tidsrum som på hverdage, se ovenfor.

  Her blander vi børnene på tværs af årgangene (0.-3. klasse), hvilket giver god anledning til at knytte nye venskaber. Derudover er der i ferierne færre børn, så vi gør meget ud af at hygge lidt ekstra med fx film & popcorn, tage på flere ture og andre “særlige privilegier”.

  Priser

  Vi følger Aarhus Kommunes takst for SFO. Du finder de aktuelle priser på Aarhus Kommunes hjemmeside.

  Telefon nr.

  Afdeling 0. kl.: 3091 4351
  Afdeling 1. kl.: 4011 2821 
  Afdeling 2. kl.: 3091 4485
  Afdeling 3. kl.: 4015 2823

  Pædagogisk leder Benny Thøisen: 41 85 53 38
  Fritidspædagogisk leder Anders Møller: 29 20 42 11

  Aarhus Forældreorganisation (ÅFO)

  SFO’en på Tranbjergskolen er medlem af Aarhus Forældreorganisation (ÅFO). ÅFO er en interesseorganisation for forældre med børn i dagtilbud, dagpleje, SFO og klub i Aarhus Kommune. Det er en instans under BUPL, og der er tale om et fællesorgan, der repræsenterer forældrene ind i Børn og Unge i Aarhus. De varetager forældrenes interesser for at sikre de bedst mulige vilkår for børnene.

  Link til ÅFO: http://www.aafo.dk. Hvis man er nysgerrig, kan man læse mere på hjemmesiden og modtage nyhedsbrev.