Det er vores afsæt, at et godt samarbejde giver de bedste forudsætninger for dit barns læring, udvikling og trivsel.

Kommunikation

Vores forventning til dig som forælder er, at du minimum to gange om ugen orienterer dig på Aula og i MoMo, da det er her, vi formidler væsentlig information. Du kan forvente, at personalet orienterer sig på Aula dagligt, og at du får svar på en henvendelse inden for tre hverdage.

Forældremøder

Vi holder et forældremøde ved skoleårets start, hvor vi afstemmer forventninger mellem forældre og personale i forhold til samarbejdet. Minimum en gang om året holder vi skole-hjem samtale. Både du og personalet kan altid bede om ekstra møder.

Du kan altid kontakte os via skolens kontor på tlf. 87138740 eller via besked systemet i Aula.