På Tranbjergskolen stræber vi efter at gøre alle elever kompetente og livsduelige, og vi plejer og styrker deres nysgerrighed i forhold til at tilegne sig viden og oplevelser. Nysgerrigheden er også vigtig for at blive klogere på fællesskabets muligheder og egen personlige udvikling.

Vi følger løbende det enkelte barns faglige udvikling og sociale trivsel. Vi har et tæt teamsamarbejde i personalegruppen, hvor vi deler viden og giver hinanden sparring i forhold til at stimulere dit barns læring bedst muligt.

I dette skoleår har vi et særligt fokus på læseløft på alle årgange. Vi arbejder med niveaudelt holdundervisning i indskolingen, og i udskolingen har vi læsebånd i perioder af skoleåret. Både læselysten og den tekniske læsefærdighed er i centrum. Vores læsevejledere følger indsatsen og giver vejledning til lærerne.