På Tranbjergskolen stræber vi efter at gøre alle elever kompetente og livsduelige, og vi plejer og styrker deres nysgerrighed i forhold til at tilegne sig viden og oplevelser. Nysgerrigheden er også vigtig for at blive klogere på fællesskabets muligheder og egen personlige udvikling.

Vi følger løbende det enkelte barns faglige udvikling og sociale trivsel. Vi har et tæt teamsamarbejde i personalegruppen, hvor vi deler viden og giver hinanden sparring i forhold til at stimulere dit barns læring bedst muligt.