Gå til hovedindhold

5.-9. klasse

Udskolingen på Grønløkke Allé - faglighed, kreativitet og trivsel. Skoledagen veksler mellem undervisning, understøttende undervisning og studietid.

 • Læs op

Indhold

  Vores udgangspunkt er, at eleven altid gør sit bedste, og at et professionelt og stærkt samarbejde mellem lærerne er med til at skabe en god og tryg base for læring og udvikling for børnene og de unge. Målet er at gøre eleverne klar til næste skridt på uddannelsesvejen.

  Valgfag 

  5. årgang

  På 5. årgang kan eleverne vælge, om de vil have tysk eller fransk som deres andet fremmedsprog. Det sprog, de vælger, har de til og med 9. klasse.

  7.-8. årgang

  Når eleverne starter i 7. klasse, skal de have valgfag, som man vælger for både 7. og 8. klasse. Faget har i gennemsnit 2 lektioner om ugen og afsluttes med en obligatorisk prøve i 8. klasse.

  9. årgang

  Når eleverne starter i 9. klasse, skal de have et fag, der hedder ”Fordybelse”. I Fordybelse skal eleverne arbejde med fag, der kan danne dem og gøre dem mere sikre i deres kommende uddannelsesvalg. Vi kalder Fordybelse for F-fag. I F-fag bliver man samlet med andre elever med den samme interesse. Det er med til at øge motivationen, engagementet og give ejerskab. Elevfællesskabet øger fagligheden og muligheden for fordybelse. Eleverne slutter faget af med en opgave. Opgaven kan fx være en fremvisning af et emne, der er arbejdet med i F-faget.

  Fagdage

  På en fagdag har elever og lærere mulighed for at arbejde koncentreret med et fagligt område en hel dag. Det giver mulighed for at tænke i en mere helhedsorienteret undervisning.

  På fagdagene har eleverne som udgangspunkt samme fag og samme underviser hele dagen. En fagdag giver mulighed for at tilrettelægge undervisningen i ”et andet rum”, f.eks. i det fri eller på et af byens museer, hvis det understøtter læringssituationen. På den måde får eleverne indblik i, at andre rum skaber andre muligheder for udfoldelse og læring. Fagdage bliver ofte planlagt, så der er én om måneden og tilrettelægges på tværs af årgangen.

  Emne- og temauger

  En emne- eller temauge er særlige uger i skoleåret, hvor eleverne hele ugen arbejder med et særligt emne. Som afslutning på ugen har vi ofte en fremvisning i form af fx udstillinger, præsentationer eller dramatiseringer for at vise, hvad eleverne har arbejdet med i ugens løb. Her inviterer vi forældre og andre interesserede til at komme.

  Sidst opdateret: 1. oktober 2023