Vi ønsker at skabe og udvikle en skoledag med variation, rammer og muligheder, der møder det enkelte barn.

Indskolingen på Tranbjergskolen dækker over 0.-5. årgang. Fra 0.-3. årgang har vi en struktur, hvor lærer og klassepædagog har et tæt samarbejde og i praksis er til stede sammen 10 lektioner om ugen i undervisningen. Vores erfaring er, at et professionelt og stærkt samarbejde mellem lærer og pædagog er med til at skabe en god og tryg base for læring og udvikling for dit barn.

Både på 4. og 5. årgang har vi to voksne til stede i undervisningen et par lektioner om ugen for at støtte elevernes faglige udvikling i dansk og matematik.

På 5. årgang kan eleverne vælge, om de vil have tysk eller fransk som deres andet fremmedsprog. Det sprog, de vælger, har de til og med 9. klasse.