Forældre

Vi vil gerne give jer mulighed for at kunne afholde fælles arrangementer på skolen sammen med eleverne uden personalets deltagelse. Arrangementer, hvor alle børn fra klassen inviteres med, og hvor der altid er voksne til stede. Til disse arrangementer kan I låne ”Den gamle kantine” i kælderen på afdeling Kirketorvet med tilhørende køkken og toiletter. Se mere her:

Hvis I gerne vil være udenfor, er det den store skolegård, I skal bruge.

Ordningen gælder for alle årgange/klasser på Tranbjergskolen.

Foreninger

Hvis I som forening har lyst til at låne vores lokaler, skal I kontakte Sport & Fritid, der administrerer udlån af Aarhus Kommunes egne lokaler samt en stor del af folkeskolernes og gymnasiernes inden- og udendørsfaciliteter.